Dr.Gizem Hanzade Erkuş

Hakkımda

2000 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Psikiyatri uzmanlık eğitimimi 5 yıl aktif olarak çalıştığım Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tamamladım. Uzmanlık tezim ‘İntihar girişiminde bulunan kişilerde başa çıkma tutumları’ üzerineydi. Ayrıca Prof. Dr M. Zihni Sungur’dan Bilişsel Davranışçı Terapi ve CETAD’da Cinsel Terapi eğitimi, Duygu Odaklı Çift Terapisi ve Aile Terapisi eğitimlerini aldım. EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştıman ve Yeniden İşleme) eğitimi aldım.


Bolu İzzet Baysal Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde 2 yıl psikiyatri uzmanı olarak görev yaparken psikotik bozukluk ve bipolar bozukluğu olan hastaların tedavi ve rehabilitasyonunun yapıldığı Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde çalıştım. Hastalara ve ailelerine hastalık ile ilgili eğitim seminerleri vererek, hastaların topluma kazandırılması, iş sahibi olması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi için gerekli devlet desteğinin sağlanması konusunda görev üstlendim. Öğrencilere ‘sınav kaygısı’ ile ilgili seminerler verdim.


Mecburi devlet hizmetini tamamladıktan sonra özel bir hastanede 4 yıl psikiyatri uzmanı olarak görev yaptım.


Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmalarım:

  • İntihar Girişiminde Bulunan Kişilerde Başa Çikma Tutumları. Nöropsikiyatri Arşivi Dergis
  • İntihar girişimlerinin demografik ve klinik özellikleri umutsuzluk yeni bir intihar girişiminin işareti midir. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 1(2), 1-11.
  • Çok geç başlangıçlı bir şizofreni olgusunun beş yıllık izlemi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 14(3), 185-190.


Hizmetlerimiz

Çift ve Aile Terapisi

Evlilik öncesi danışmanlık, evli çiftlerde çatışmaların ve sorunların üstesinden...

Bireysel Psikoterapi

Kendisini neyin beklediğini bilmediği bir ortama gelen ve ne anlatacağını...

EMDR Terapi

Travma Sonrası Stres bozukluğu, Anksiyete bozukluğu, Panik bozukluk, Özgül fobiler...

Online Terapi

COVID 19 salgını nedeni ile kişiler arası teması en aza indirmek alabileceğimiz en önemli tedbirdir